Jak rychle se lze naučit anglicky?

Učení se jazyka je tak trochu vytrvalostní běh. Když nastavíte správné tempo, do cíle doběhnete.

Tato tabulka by Vám měla dát lepší představu o tom, za jak dlouho se z Vaší úrovně dostanete na Vaší cílovou úroveň. Do těchto hodin započítejte jak aktivní samostudium, tak i studium s lektorem.

Dle Cambridge English Language Assessment je třeba následující množství hodin k tomu, aby se člověk z „nuly“ dostal na danou úroveň:

A2 – začátečník – elementary –  180 – 200 hodin

B1 – mírně pokročilý – intermediate – 350 – 400 hodin

B2 – středně pokročilý – upper-intermediate – 500 – 600 hodin

C1 – pokročilý – advanced – 700 – 800 hodin

C2 – expert – proficiency – 1000 – 1200 hodin

Pokud tedy vezmeme v úvahu, že angličtině budete věnovat 3 hodiny týdně, dosáhnete úrovně C1 za 5 let.