rozřazovací test

Gramatika a čtení nestačí

Problém většiny rozřazovacích testů je v tom, že testují pouze porozumění textu a gramatiku.

Bohužel, takovéto testy vám nic neřeknou ohledně vaší schopnosti poslechu, konverzace a kvality písemného projevu.

Komplexní rozřazovací test

V MyOnlineTeacher.cz nespoléháme pouze na ‚vyplňovací‘ testy. Vyškolený lektor vám provede komplexní rozřazovací test obsahující:

  • poslech,
  • mluvení,
  • čtení,
  • psaní,
  • gramatiku.

Test gramatiky a porozumění textu nestačí ke správnému určení úrovně.

U nás vám provede komplexní rozřazovací test obsahující:

  • poslech,
  • mluvení,
  • čtení,
  • psaní,
  • gramatiku.